РАДА ЗОБОВ'ЯЗАЛА УКРАЇНЦІВ ПРОВОДИТИ ЕНЕРГОАУДИТ БУДІВЕЛЬРАДА ЗОБОВ'ЯЗАЛА УКРАЇНЦІВ ПРОВОДИТИ ЕНЕРГОАУДИТ БУДІВЕЛЬ

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА У СЛОВАЧЧИНІДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА У СЛОВАЧЧИНІ

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕНЕРГОБЕЗПЕКУ УКРАЇНИЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕНЕРГОБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Німецький експерт: Україна має три роки на розвиток сонячної енергетики В УКРАЇНИ Є ДВА-ТРИ РОКИ НА РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

АВАРІЙНА СЛУЖБА

 

АВАРІЙНА СЛУЖБА ТзОВ "ПАСІЧНА-ІФ"

Новини

Мінрегіон опублікував проект наказу «Про затвердження порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів»

Мінрегіон опублікував проект наказу «Про затвердження порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів» На офіційному веб-сайті Мінрегіону опубліковано для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів».

Проект розроблений на виконання частини першої статті 14 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», згідно якої незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснює Держенергоефективності.

Проект передбачає встановлення вимог до процедури проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів.

Моніторинг енергетичних сертифікатів здійснюється Держенергоефективності, за результатами якого усі енергетичні сертифікати вважаються дійсними незалежно від результатів моніторингу.

Під час проведення моніторингу буде перевірятися відповідність енергетичних сертифікатів вимогам законодавства та інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

Перевірка енергетичних сертифікатів буде здійснюватися вибірково.

Якщо енергетичний сертифікат не відібрано для моніторингу, може бути ініційована повна перевірка правильності розрахунку. Підставою для цього може бути:

  • звернення замовника сертифікації енергетичної ефективності або власника (співвласника) будівлі, енергетичну ефективність якої сертифіковано;
  • енергетичний сертифікат складено енергоаудитором, кваліфікаційний атестат якого анульовано в установленому законодавством порядку. При цьому Держенергоефективності вибірково здійснює моніторинг не менше ніж 10 % енергетичних сертифікатів, складених кожним з енергоаудиторів, атестат якого анульовано;
  • письмова заява будь-якої особи про недодержання вимог щодо незалежності підготовки енергетичних сертифікатів, при цьому заявник повинен навести докази, які підтверджують конфлікт інтересів прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора.

Слід зазначити, що всі сертифікати проходять автоматизовану первинну перевірку правильності розрахунків при внесенні до бази даних за алгоритмом програмного забезпечення.

Після перевірки правильності розрахунків енергетичні сертифікати мають бути розподілені на три групи:

І — сертифікати з високим рівнем достовірності;

ІІ — сертифікати із середнім рівнем достовірності;

ІІІ — сертифікати з низьким рівнем достовірності.

Принципи, за якими буде здійснюватися автоматичний відбір сертифікатів для моніторингу:

  • з енергетичних сертифікатів І групи відбирається один зі 100 сертифікатів;
  • з енергетичних сертифікатів ІІ групи відбирається один з 10 сертифікатів;
  • енергетичні сертифікати ІІІ групи відбираються в повному обсязі.

Проект акта передбачає, що Держенергоефективності має здійснити моніторинг протягом 10 днів для сертифікатів І групи, ІІ групи та всі сертифікати ІІІ групи. Стосовно моніторингу енергетичних сертифікатів, щодо яких був ініційований цей процес, – він проводиться протягом 20 днів.

Відповідно до вимог законодавства щодо громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зауваження та пропозиції до порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів Мінрегіон приймає електронною та звичайною поштою до 15 березня 2018 року.

Торгівельні партнери